2013. évi munkaterv


Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének
2013.évi Munkaterve


Az egész évben végzett folyamatos tevékenységek, szolgáltatások:

 • Sorstársaink tájékoztatása, felvilágosítása a mozgássérülteket érintő rendeletekről, támogatási rendszerekről, /lakás akadálymentesítési támogatás, gépjármű szerezési és átalakítási támogatás, telefonos pályázat, fogyatékossági támogatás stb./ ügyfélfogadási napon és telefonon, ill. klubnapjainkon.
 • Tagjaink helyzetének felmérése
 • Az önkormányzattal és a civil szervezetekkel együttműködés.
 • Az ügyfélfogadásról vezetett nyilvántartás folyamatos vezetése.
 • Pályázatok figyelemmel kisérése, készítése folyamatos.
 • Lehetőség és igény esetén, gyógyászati segédeszközök kölcsönzésének megoldása.
 • Ortopéd cipő méretvételében, elkészítetésében tudunk segítséget nyújtani
 • Kulturális és szabadidős programok szervezése, pénzügyi források esetén.
 • Kedvezményes úszási lehetőség ügyében lépések megtétele,
 • Adománygyűjtés.
 • Jogszabály változások figyelemmel kisérése.
 • Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel/ ha anyagi forrásaink lehetővé teszik részvételi díj, útiköltség stb./
 • Településünkön az akadálymentesítés figyelemmel kisérése együttműködés kialakítása
 • Az egyesületünk pénzügyi és adminisztrációs, tagnyilvántartási rendszerének kialakítása, végzése
 • Az ügyfélszolgálati rendszer kialakítása működtetése a Könyvtár földszinti helyiségében minden hétfői napon 16-18-ig.
 • Jogsegélyszolgálat működtetése: Minden hónap utolsó hétfői napon 18-19 óráig.
 • Klubműködtetés, programjainak összeállítása.
 • Beteglátogatás az érintett tagoknál.- 2 -

Január:

 • Az egyesület 2012.évi pénzügyi zárása, beszámolók előkészítése.
 • Az egyesület programjainak megtárgyalása, időpontok egyeztetése, a 2013 évi munkaterv tervezet előkészítése,.
 • 2013.évi tervezett működési költség /összesen, önrész, támogatás/elkészítése,
 • A tervezett programok részletes leírása, költségvetése /összköltség, önrész, támogatás./ önkormányzathoz történő leadása.
 • Ügyfélszolgálatát bevezetése/sorstársi, és jogi segítségnyújtás/
 • Klubnapok szervezése.
 • Színház bérlet /melyet az önkormányzat adott/ továbbadása.


Február:

 • Elnökségi tagoknak tevékenységi napló bevezetése.
 • Rendezvények lebonyolításához adománykérő levelek kiküldése.
 • A közgyűlésre felkészülés./beszámolók, pénzügyi jelentés/, meghívók kiküldése.
 • Kedvezményes úszási lehetőség biztosításának áttekintése helyben.
 • Színház bérlet továbbadása tagjaink körében.
 • Szállítási problémákban lépések megtétele, az önkormányzat felé /falugyűlésen/.

Március
-
 • Pályázatok figyelése, készítése, benyújtása folyamatos,
 • Civil fórumon való részvétel /Biatorbágy/
 • Elnökségi ülés,
 • Közgyűlés megtartása.2013.március 22-én 17 órától KEK-ben,
 • Számítógép kezelői /Ismerkedés a számítógép világával című/ tanfolyam elindítása /2013.március 05-2013.március 28-ig/


Április:

 • ortopéd cipőkészítéssel kapcsolatos igény felmérés,
 • Segédeszköz kölcsönzéssel kapcsolatos igények felmérése,
 • Gyógytorna elkezdése /tavaszi/2013.április 04 17 órától.
 • Május l-i önkormányzati rendezvényen való résztvétel megbeszélése.
 • Elnökségi ülés.

- 3 -

Május:

 • MEOSZ Közgyűlésen történő részvétel? függ a MEOSZ –hoz való csatlakozás időpontjától,/
 • Május l önkormányzati rendezvényen való részt vétel./bográcsozás/,
 • Kiállítások, és egyéb rendezvényeken történő részt vétel.
 • Üdülési lehetőség megbeszélése.
 • Nyári Klub napok megbeszélése, az ott folyó munka értékelése, esetleges változtatása.

Június:

 • Gyógyfürdő látogatás /pályázati forrás esetén/szervezése.2012.junius 24-én hétfőn,Cegléd.
 • Ügyfélfogadás áttekintése, szükséges változtatások megtétele,
 • Önkormányzati támogatás elszámolása I félévi. június 30-ig.

Julius:

 • Megvalósult programok értékelése,
 • Egyesület működésével, irányításával kapcsolatok kérdések egyeztetése, szükség esetén döntések meghozatala.
 • Civil szervezetek rendezvényein való megjelenés
 • Elnökségi ülés.

Augusztus:

 • Rokkantak napjának szervezése,/pénzügyi forrás /
 • Gyógyfürdő látogatás /pályázati forrás esetén/Agárd
 • Önkormányzati rendezvényen történő megjelenések.
Szeptember:

 • Rokkantak Napja megrendezése, gulyásparti keretében.2013.szeptember 14-én 14 óra.
 • Gyógytorna /őszi/ beindítása.
 • Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez támogatást kérő levelek küldése.
Október:

 • 2014 évi költségvetés tervezet elkészítése
 • Program tervezet elő készítése.
 • Elnökségi ülés,

November:

 • Költségvetés tervezet leadása az önkormányzat felé.
 • Karácsonyi ünnepség előkészítése, szervezése.

- 4 –


 • Elnökségi ülés.
 • Egyesület eddigi tevékenységének áttekintése.


December:

 • 2014 évi munkaterv elkészítése,
 • 2014.évi költségvetés készítése,
 • 2014.évi működési, és programköltség terv elkészítése.
 • Közhasznúsági jelentés előkészítése.
 • Karácsonyi ünnepség megtartása / megfelelő pénzügyi forrás esetén./
2013.december 13-án, 16 órától a KEK-ben.
- Önkormányzati támogatások elszámolása december 31-ig.Herceghalom,2013. március 20.

Lékáné Szegedi Borbála
Elnök