Összefoglalás az Egyesűletünk 2013, évi munkájáról                        Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének
                                                2013.évi beszámolója

Az egész évben végzett tevékenységeink, szolgáltatások:
-       Sorstársaink tájékoztatása, felvilágosítása a mozgássérülteket érintő rendeletekről, támogatási rendszerekről, ügyfélfogadási napon és telefonon, ill. klubnapjainkon. Konkrét segítség az ügyek intézésében is.
-       Az önkormányzattal és civil szervezetekkel együttműködés.
-       Pályázatok figyelemmel kísérése.
-       Jogszabály változások figyelemmel kísérése,
-       Településünkön az akadálymentesítés figyelemmel kísérése, együttműködés kialakítása.
-       Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel.
-       Beteglátogatás.
-        
-       Az ügyfélszolgálati rendszert alakítottunk ki a Könyvtár aulájában, minden hónap utolsó hétfői napon 16-18.óráig.
-       Jogi segítségnyújtás működtetése – mely az ügyvédek vállalása alapján település lakosainak számára is elérhető – előzetes telefonos bejelentkezés alapján - szintén minden hónap utolsó hétfői napján a Könyvtár aulájában 18-19 óráig.
-       A KEK-be havonta klubnapot tartunk, 2014 évben februártól minden hónap első pénteki napon 16 órától kerül megrendezésre.
-       Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés indult az egyesületünknél, a lakosság számára is elérhető, ez ügyben telefonon vagy személyesen lehet érdeklődni.
-       Ortopéd cipő elkészíttetésében is szintén segítséget tudunk adni a tagjainknak, ill. a lakosság részére egyaránt.
-        
Az önkormányzat támogatásával, év elején 4 alkalommal két-két tagtársunk, ez év végén pedig 5 tagtársunk vehetett részt színházi előadáson.

A tagtársaink körében a könyvtárban Bacsó Ildikó könyvtáros segítségével sikeresen valósítottuk meg az „Ismerkedés a számítógép világával” című programunkat, 16 fő részvételével. Március hónapban 4 héten át heti 3 alkalommal került lebonyolításra.
Tagjaink nagyon örültek a lehetőségnek. Büszkék vagyunk tagjainkra, hogy koruk és súlyos betegségük ellenére vállalták e komoly feladatot.

Részt vettünk ez évben is az önkormányzat és más civil szervezetek által rendezett programokon így a Könyvtárban kulturális rendezvényeken, kiállításokon, és szabadtéri programokon.


                                                                                  2
Az Önkormányzat rendezésében a Majálison a többi civil szervezettel együtt egyesületünk tagjai is főztek 100 főre. Igen sikeres volt. Igazán családias jó hangulatú együttlét és finom ételek jó program dicsérték e napot.
Több tagtársunk nagy örömmel vett részt a Nyugdíjas klub által szervezett Május végi kiránduláson.

Egyesületünk rendszeres és visszatérő tevékenysége a gyógytorna, ill. tartás javító torna, valamint a gyógyfürdő látogatás.
Ezen programjaink jelentős költségvetést igényelnek, melyre Herceghalom Önkormányzata rendszeresen ad támogatást. Ez így történt ez évben is.
Tavaszi gyógytornánkat az Óvoda tornatermében tartottuk meg április hónapban.
Nyári programjaink a gyógyfürdő látogatások voltak.
Elsőként 2013. június 24 Cegléd.
Egyesületünk e rendezvényt a tagjaink, ill. a településünkön lévő civil szervezetek bevonásával, bonyolítottuk le. E programon 46 fő vett részt.
Augusztus 05-én egész napos autóbuszos kirándulást szerveztünk Agárdi Gyógy és Termálfürdőbe 52 fő részvételével.
 Ezek a rendezvények a kapcsolat erősítésére is alkalmasak, így a nyugdíjas klub és a Labdarózsa Kórus, Mosolysziget egyesület, HEKE több tagja is jelentkezet a kirándulásunkra. Ezen felül igyekszünk a Biatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesületével is a kapcsolat erősítésére, így őket is bevontuk, 5 fő részükről is jelen volt e rendezvényünkön
Augusztus 20-a után sikerült az ABACUS Business & Wellness fürdő részlegébe hétköznap délutáni kedvezményes belépési lehetőséget biztosítani a tagjaink részére. Itt szeretném megköszönni a Kálmán Zsolt ügyvezető igazgató Úrnak és Erdősi László Polgármester Úr személyes segítségét.

Szeptember hónapban egyesületünk csatlakozott a /MEOSZ/ Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez. Azért fontos a csatlakozás, mert így könnyebben tudunk információkhoz jutni, valamint ez országos képviseletet jelent mindenkori törvényalkotások figyelembe vételénél. Szakmai továbbképzések, egyesületi hírek, információk, valamint kapcsolatrendszerek kialakításához nyújt segítséget.

’Rokkantak Napja’ rendezvényünk első alkalommal került megrendezésre, szeptember 14-én.

                                                                                  3-

E rendezvényünkre meghívást kaptak a Herceghalomi Nyugdíjas Klub, Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete, valamint a Zsámbéki csoport tagjai
A rossz idő és problémák ellenére elmondhatjuk, hogy igen sikeres programot valósítottunk meg. Szeretnénk, ha e programunk hagyománnyá válna. Tagjaink 70 fő vendéglátását biztosították, a részt vevők megelégedésére. A magas színvonalú műsort Gáll Arielle, és gyermekei Isis, Orion biztosították, Verset mondott Bolláné Judit, és Kovács József zsámbéki csoport tagja tangóharmonikán játszott.
Itt szeretném megköszönni a Gáll családnak, hogy mindig számíthatunk az egyesületi programjainknál a részt vételükre.
A tagjaink is kivették részüket a munkából, szervezésből. Voltak, akik sütöttek, főztek, mások a terem berendezésében, ill. a kiszolgálásban szorgoskodtak.
Köszönöm a Bicskei Mg. Tsz /Hegedüs Imrének/ és Tardi László Biatorbágyi CBA Vezetőjének az alapanyagokban nyújtott támogató segítségüket.
Jövőben szeretnénk kibővíteni e programunkat tagjaink, ill. meghívott vendégek által készített tárgyak, alkotások, gyűjtemények stb. kiállításával, vetítéssel.

Szeptember hónapban, az önkormányzat és más civil szervezetek rendezésében igen sok rendezvény zajlott a településünkön. Civil Fórum, könyv bemutató,Kempo verseny,Magtárogató,humorista est,hobbi-kézműves és Művészeti kiállítás,Szent Mihály napi ünnepség. Tagtársaink érdeklődési körüknek megfelelően részt vettek a rendezvényeken. A szeptember 21.-i rendezvényen egyesületünk is szorgoskodott, kávét, teát főztünk, lángost sütöttünk.

Szeptember 25.-én fényképkészítés volt a könyvtár aulájában. Hász András készített az egyesület tagjainak igazolvány képeket a MEOSZ igazolványokhoz. Hász András fotóművész színvonalas munkáját itt is szeretnénk megköszönni.

Civil Akadémiai előadásokon igyekeznek részt venni a tagjaink.

Gyógytorna,- tartás javító- torna őszi programunkat a baba mama klub helyiségében bonyolítottuk le,16-fö részt vételével. 2013.október 21-től november 28-ig összesen 12 alkalommal 1-1 óra időtartamban.

Törökbálinti Mozgáskorlátozottak Egyesületétől meghívást kaptunk az „Esélyegyenlőségi Nap” rendezvényükre. 10 fő képviselte az egyesületünket.
                                                                       -4
Október 25-én a Civil Információs Centrum Zsámbékon megtartott tájékoztatóján is képviseltettük magunkat, ahol pályázati lehetőségekről informálódtunk.

Ezt követően a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének rendezvényén vettünk részt 9 fővel.

Az Önkormányzat „Esélyegyenlőségi Törvény” tervezetéhez kérte egyesületünk véleményezését, javaslatát, melynek eleget is tettünk

Előterjesztést nyújtottunk be a Képviselő Testülethez, a településünk idős, beteg lakosainak szakorvosi vizsgálatra való eljutás segítése érdekében. Ezt megelőzően 100 fő aláírásával igazolta, hogy szükség esetén igénybe kívánná venni-e szolgáltatást, ha megfizethető lenne a számukra. A Képviselő Testület elvi támogatását megadta ez ügyben, további részletek kidolgozása folyamatban.

Képviselő Testületi üléseken is igyekszik az egyesületünk képviseltetni magát.

A tagjaink igen aktívak, érdeklődési körüknek megfelelően csatlakoznak klubokhoz, szakkörökhöz.

Ez évi utolsó rendezvényünk december 13-án a Karácsonyi Ünnepségünk volt. Örömünkre nagy volt az érdeklődés a tagjaink körében, 36 fő volt jelen. A KEK oldalhajó helyisége majdnem kicsinek bizonyult.
A programról az helyi általános iskola alsó tagozatos diákjai gondoskodtak, Czinegéné Marika felkészítésével. Bolláné Judit tagtársunk verset mondott. A beszélgetések alatt az elmúlt időszak programjainkon készített fénykép felvételeit nézhettük végig. Végezetül Kovács József tangóharmonikán játszott.
Tagjaink ajándékáról gondoskodott Lukács László Hercegház BT. Ügyvezető Igazgatója. Minden tagtársunk, egyesületi emblémával ellátott, egyen pólót kapott. A pólók értékének több mint a felét, valamint a disz csomagolást is felajánlásként adta László az egyesületnek. Tagjaink nagy örömmel és köszönettel fogadták az ajándékot. Egységes megjelenésre lesz lehetőségünk a rendezvényeken.
A Hercegház BT. e nagy értékű támogatását szeretnénk ez úton is megköszönni.


                                                                       -5

Köszönetet mondunk a TESCO Herceghalomi Logisztikai Központjának, hogy egyesületünk tagjai húsvéti és karácsonyi ünnepek kiadásaihoz adományukkal hozzájárultak.

Végezetül szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik egyesületünk egész évi munkáját segítették. Tagjainknak, a Polgármester Úrnak, a Képviselő Testületnek, Dr. Mátyus Ferenc és Dr. Lambert Friderika ügyvédeknek, Palócziné Zsótér Erzsébetnek a könyvelésben, Beck András blogunk vezetésében nyújtott segítségét.

Kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag Új Évet.

Herceghalom,2013.december 30,

                                                                                              Lékáné Szegedi Borbála
                                                                                                          Elnök