Esélyegyenlőségi Nap 2014


Esélyegyenlőségi Nap 2014.augusztus 23. délelőtt 10 óra.
 

Nagy örömünkre a meghívottak közül nagyon sokan eljöttek, illetve elfogadták meghívásunkat.

  Külön köszönjük Dr. Erdősi László Polgármester Úrnak, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket.
-          E rendezvényünk egyik gondolata lenne, hogy továbbra is fenntartsuk és erősítsük kapcsolatunkat a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjaival és a támogatóinkkal is.
Másrészt az, hogy az egészséges emberek figyelmét felkeltsük, jobban figyeljenek ránk, fogyatékos emberekre.
E rendezvényünk célja, hogy a fogyatékos embereknek legyen olyan lehetőségük, amikor felemelhetik szavukat emberi jogaikért, az őket ért sérelmek ellen, egyáltalán hangot adnak magukról, tudatosuljon az emberekben az, hogy élnek a társadalomban fogyatékos emberek, akik szeretnének egyenlő jogokkal, egyenlő lehetőségekkel részt venni a társadalom fejlődésében, nem pedig elszeparáltan, kitaszítottan, eltartottként élni.

Szeretnénk kérni az embereket, a már meglévő törvények, rendeletek, jogszabályok melyek a fogyatékos emberek jogaiért születtek meg, azok betartását és betarttatását.
 A törvény előírásai azonban a fogyatékossággal élő emberek közvetlen életterében, tehát lakhelyén kell, hogy megvalósuljanak. Ezért elképzelhetetlen, hogy megfelelő önkormányzati tevékenység nélkül a törvény valóságos jogérvényesülést, kedvező változásokat eredményezzen az érintettek életvitelében.
Mindannyiunknál szemléletváltozásra van szükség.
A fogyatékos embert ne tekintsük semmilyen vonatkozásban abszolút passzív lénynek, hanem a hozzáfordulás, a vele való törődés, jogainak érvényesülése, segítése során várjunk el tőle állapotához mért aktivitást.

Erről és ezekről nagyon sokat lehetne beszélni, de azt gondolom, hogy tennünk kell a dolgunkat, és ezzel eredményesebbek leszünk.

Szeretnénk felhívni a helyi képviselő testület figyelmet a településünk utcái, terei középületei stb. teljes akadálymentesítésére, annak fontosságára. Jelenleg több helyre csak a bejutás van biztosítva, de küszöbmentesítés, mosdók, WC-k használata nem.

 A megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedésének segítésére.
Továbbra sem tettünk le arról, hogy az arra rászorulók szakorvosi rendelésre való eljutását elősegítsük, közösen megoldást találjuk.
Ezekkel a gondokkal nem vagyunk egyedül, az idős embereket, a kismamákat ezek a gondok, problémák ugyan úgy érintik.
Remélem, hogy ezekben az ügyekben mind több és több támogatókra fogunk találni.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a tagtársaknak, akik e rendezvényünk szerevezésében, kialakításában, lebonyolításában segítségemre voltak. 
Külön szeretném kiemelni Nyúl János elnökségi tagunk és csapatának a munkáját, kik a gulyás főzéséről gondoskodtak 100 főre az idén is.

Ezen felül köszönetet szeretnék mondani  Erdősi László Polgármester Úrnak, a Képviselő testületnek, Hegedüs Imrének, Tardi Lászlónak a Biatorbágyi CBA Vezetőjének, Polacsek Sándor zsámbéki csoport vezetőjének, kik mind igen hatékonyan segítették a rendezvény létrejöttét.
Külön kiemelve Erdei László - képviselő úr - tagtársunk segítségét, mivel az ő segítsége nélkül nem tudtunk volna ilyen színvonalas fellépőket meghinni.

Örömömre szolgál és köszöntöm mindazokat, akik elfogadták a meghívásunkat, és fellépnek a rendezvényünkön.
                                                                                    Lékáné Szegedi Borbála