Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei

Tisztelt Herceghalomi Tagtársaink!


A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2012. október l8-án a Bíróság által jogerősen bejegyzésre került.

Egyesületi terveink:
A 2013-tól induló érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységünkről:
• Minden hónap utolsó pénteki napján 17.00 órai kezdettel a Kulturális Egyházi Központban összejövetelt tartunk. Itt kerül majd sor pl. az új jogszabályi rendelkezések ismertetésére, meghívott vendégek és az elnökség által. Hallhatnak híreket, információkat stb., ill. programjainkat tagságunk igényeihez igazítjuk.
• Január 7-től minden hétfői napon 16.00–18.00 óráig ügyfélszolgálatot tartunk tagjainknak, illetve leendő tagjainknak a Községi Könyvtár földszinti helyiségében.
• Minden hónap utolsó hétfői napjain 18.00–19.00 óráig ingyenes
jogsegélynyújtásra lesz lehetőség, melyet a Dr. LAMBERT ügyvédi iroda ügyvédjei: Dr. Lambert Friderika és Dr. Mátyus Ferenc biztosítanak számunka.

Terveink közzé tartozik továbbá:
• Új tagnyilvántartás keretében a tagjaink helyzetének felmérése.
• Számítógép kezelő tanfolyam indítása a Könyvtárral közösen.
• Beteglátogatások megvalósítása.
• Tavaszi és őszi csoportos gyógytorna.
• Ha a lehetőségek engedik – az Önkormányzat anyagi támogatásával – otthoni szakápolás keretén belül, a nehezen mozgó, az ágyban fekvő betegek, baleseti sérültek stb. részére rendszeres gyógytornáztatási lehetőség biztosítása az otthonukba illetve a községben.
A otthoni szakápolás feltételrendszerének megvizsgálása, illetve
működtetése elképzelésünk szerint az Önkormányzattal, a háziorvossal, a gyógytornásszal közösen.
• Tagjaink, ill. a lakosság szállításának lehetőségével kapcsolatban a keresést nem adtuk fel. Az idén visszatérünk rá, tovább keressük a megoldást. (itt az egyesületi programjainkra történő eljutásról, ill. rendelőintézetbe történő szállításról van szó.)
• Ortopéd cipők felíratásában segítünk, illetve a térítési díj csökkentése esetleg elengedése ügy.ben lépéseket teszünk.
• Kedvezményes úszási lehetőség biztosi tása.
• Nyári kirándulás gyógyfürdőkbe.
• Gulyásparti rendezése.
• Önkormányzati rendezvényeken való részvétel.
• Az önkormányzattal történő együttműködés szervezése.
• Kapcsolattartás a többi civil szervezettel.
• Rokkantak napjának megtartása, szabadtéri program keretében.
• Tagjaink által javasolt programok megvalósításában a lehetőségekhez mérten igyekszünk segítségükre lenni. Várjuk ötleteiket, javaslataikat,
• Különös figyelmet szeretnénk fordítani minden évben a Karácsonyi ünnepségünkre.
Céljaink megvalósításához támogatókat várunk! Örömmel fogadjuk az egyesületünkbe belépni szándékozó lakosokat.

Címünk:
Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
2053 Herceghalom, Kozáromi u. 27.
Adószámunk:18334320-1-13
Számlaszámunk: OTP 11736020-29904484
Telefon: 06 30 664 7713
Úgy gondolom, hogy a fentiek nagyon sok feladatot rónak az egyesület elnökségére és tagjaira is. Kérem a tagtársaimat, illetve az elnökséget, hogy aktívan vegyenek részt a szervezésekben és lebonyolításokban is.

Lékáné Szegedi Borbála elnök