Beszámoló a 2012 évi munkáról


Beszámoló
A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének 2012 évi munkájáról

2012. április 14-én. a KEK-ben megtartott Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének részközgyűléskor, az akkor jelenlévő /12 fő/ Herceghalomi lakosú tagjaink arról döntöttek, hogy önálló egyesületet szeretnének létrehozni Herceghalom községben.

Felhatalmazták Lékáné Szegedi Borbálát,- mint leendő vezetőt- az egyesület alapi tásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Ezt követően számunka elkezdődött a nagy munka, melyet a Dr. Mosolygó Sára ügyvédnő, Nánási Tamás és Léka Istvánnal együtt. kezdtük el. Alakuló közgyűlésünket 2012.május 25-én tartottuk meg
Az alakuló közgyűlés anyagát 2012.május 31-én leadtuk a bírósághoz, bejegyzés végett.
Ezt követően hiánypótlásra került sor. 2012.julius 26-án beadásra került a bírósághoz a módosított alapszabály. a kiegészítésekkel együtt. A taglétszámunk ekkor már 23 fő volt.

A Bírósági bejegyzést október 2-án kaptuk meg. A jogerős végzés november 14-én vettük kézhez, s a közben elindított eljárásoknak köszönhetően, megkaptuk az adószámot és számlát is nyitottunk.
A Budapest Környéki Törvényszék 4. Pk.60.166/2012/4. sz.végzés alapján egyesületünket, mint a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnevezésű civil szervezetet TE-6357 szám alatt nyilvántartásba vette. Jogerős záradék 2012.október 18 napja.
Egyesületünk számlaszáma: 11730620-29904484
Adószámunk: 18334320-1-13

Ezt követően azonnali lépéseket tettünk a MEOSZ-hoz történő csatlakozás ügyében is.
A MEOSZ főtitkár telefonon történő tájékoztatása alapján Elnökségi ülésen fognak dönteni a csatlakozási kérelmünkről, melynek várható ideje 2013.február hó volt,de még nem kaptunk pontos visszajelzést.

Beszereztünk néhány nyomtatványt is az induláshoz /pl. iktató könyv, bevételi, kiadási pénztárbizonylat, nyugta, átvételi elismervény, stb. bélyegzőket is elkészítettük. / melynek költségét az önkormányzat –polgármester- fedezte -/22.685.- Ft./. értékben.
Könyvelőnk is lett Palócziné Zsótér Erzsébet személyében, aki önkéntesként végzi a munkáját az egyesületünknél.


Két elnökségi ülés megtartására került sor 2012 évben.
Az első november 9-én, a második december 28-én. Mind két ülésünkre meghívást kaptak a felügyelő bizottság tagjai is. Ezekről jegyzőkönyv és jelenléti ív is készült.
Elnökségin határozatok is születtek, ezek a következők:

l./ A házi pénztárban tartandó összeg felső határa 62.000.- Ft,/A banki költségek csökkentése miatt./
2./ Az éves tagdíj befizetésének határideje: minden év március 31-e.


- 2 -


November elején az Önkormányzathoz pályázati anyagot készítettünk, az Egyesületünk 2013 évi működési és program tervezetének támogatására. Ennek kapcsán a Humán és Pénzügyi bizottsági ülésekre is meghívást kaptunk, melyen részt is vettünk. Itt a képviselő testület a támogatásáról biztosított bennünket.

Ez az évünk úgy telt el, hogy a programjaink nagy részét még a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak egyesületével közösen szerveztük és bonyolítottuk le, melyek a következők:

 • Áprilisban: nőnap, /12 fő/ gyógytorna,/heti 2x 12 alkalmas/15 fő,
 • Gyógyfürdő látogatás Agárdra, / 7 fő/és Ceglédre /14/ fő,
 • Augusztusban őszi gyógytorna /heti 2x l2 alkalmas/ 13 fő,
 • Biatorbágyi Karácsonyi ünnepség./ 9 fő/ vett részt.


2012.novemberben önállóvá vált egyesületünk az alábbi programokat szervezte:

- Egyesületünk a nyugdíjas klubbal közösen Kecskemét- Cserkeszőlőre szervezett kirándulást szeptember 29-én, melyen 50 fő vett részt.

- December 14-én megtartottuk első karácsonyi ünnepségünket, melyen tagtársaink által sütött sütemények kerültek az asztalra és apró ajándékkal kedveskedtünk tagtársainknak./28 fő/ Aki nem tudott részt venni, azok részére a lakásukra eljuttattuk az ajándékokat.

Az egyesület tagjai szép számmal vették ki részüket az önkormányzati illetve más civil szervezet által szervezett programjain, melyek a következők voltak:

 • Áprilisban az a testvérkapcsolatokat elősegítő fórumon,
 • Testvértelepülésüktől kapott ruhasegély elosztásban részt vettünk.
 • Május l-i önkormányzati rendezvényen a nyugdíjas klubbal közösen, bográcsban főztünk a lakosság részére,
 • Budaörsi Kistérségi Találkozón /szeptember 22-én/ részt vettünk. Tagjaink kiállították gyűjteményeiket, kézimunkáikat. A résztvevők étkezéséhez is segítséget nyújtottunk.
 • Nyugdíjas KI Mit Tud-on is részt vett Bolla Ferencné tagtársunk.
 • A könyvtár által rendezett „Civil akadémiai” előadás sorozaton és kiállításokon is általában 5-9 fővel képviseltettük magunkat.
 • Könyvtár által szervezett „Nagyi mesél” programból is kiveszik a tagtársaink a részüket.
 • A falu disznótorosa rendezvényen is jelen voltunk.
 • A helyi énekkarral is van kapcsolatunk, mivel énekkaros tagjaink is vannak.

A munkánk elismeréseként az önkormányzattól köszönő levelet és 2 db. Színház bérletet kaptunk, melyet a tagjaink részére bocsátottuk. Így összesen 8 fő tudott eljutni a színházi előadásokra.


-3-


Az ügyfélfogadási rendszerünk is kialakítást nyert:

-2013.január l-től:

Minden hétfőn 16-18-óráig /az elnökség tagjai/, a hónap utolsó hétfőjén 18-19-ig ingyenes jogsegély szolgálattal /Dr.Lambert Friderika és Dr. Mátyus Ferenc/ vár mindenkit a könyvtár földszinti helyiségében. A helyiség teljesen akadálymentes.


2012.évben iktatott ügyiratok száma: 24. volt.

December hónapban 16 főnek nyújtottunk segítséget a gépjármű teljesítményadó kedvezményének igényléséhez szükséges szakvélemények beszerzéséhez az illetékes szakhatóságok felé.
Sajnos ez ügyben mind a mai napig nem érkezett senkinek visszajelzés. Az önkormányzat kiküldte a teljesítményadóról szóló határozatokat, kérek mindenkit, hogy az első félévit, ha még nem fizette be, akkor tegye meg. Az új szakvélemény megérkezését követően fel kell keresni az önkormányzatot, ahol figyelembe fogják venni a kedvezményre való jogosultságot.

Herceghalom,2013.március 15.

Lékáné Szegedi Borbála
Elnök