Egyszerűsített éves beszámolóHERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
Székhely: 2053 Herceghalom, Kozáromi út 27.


2012. évi
Egyszerűsített éves beszámoló


Kelt: Herceghalom, 2013. március 15.

………………………………..
Lékáné Szegedi Borbála
egyesületi elnök


HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
Fordulónap: 2012.12.31.

Egyszerűsített mérleg


adatok eFt-ban
Sorsz.
Tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
A.
Befektetett eszközök


0
I.
Immateriális javakII.
Tárgyi eszközökIII.
Befektetett pénzügyi eszközökIV.
Befektetett eszközök értékhelyesbítéseB.
Forgóeszközök


58
I.
KészletekII.
KövetelésekIII.
ÉrtékpapírokIV.
Pénzeszközök


58
C.
Aktív időbeli elhatárolásokEszközök összesen


58D.
Saját tőke


56
I.
Induló tőke


0
II.
TőkeváltozásIII.
Lekötött tartalékIV.
Értékelési tartalékV.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből


56
VI.
Tárgyévi eredmény váll. tevékenységbőlE.
Céltartalékok


0
F.
Kötelezettségek


0
I.
Hátrasorolt kötelezettségekII.
Hosszú lejáratú kötelezettségekIII.
Rövid lejáratú kötelezettségekG.
Passzív időbeli elhatárolások


2
Források összesen


58


Kelt: Herceghalom, 2013. március 15.
………………………………..
Lékáné Szegedi Borbála
egyesületi elnökHERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
Fordulónap: 2012..12.31.

Közhasznú eredménykimutatás

adatok eFt-ban
Sorsz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
A.
Összes közhasznú tevékenység bevétele


80
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatása.
alapítótólb.
központi költségvetéstőlc.
helyi önkormányzattóld.
egyéb2.
Pályázati úton elnyert támogatás3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel4.
Tagdíjból származó bevételek


60
5.
Egyéb bevételek6.
Pénzügyi műveletek bevételei7.
Rendkívüli bevételek8.
Aktivált saját teljesítmény értékeB.
Vállalkozási tevékenység bevétele1.
Árbevételek2.
Egyéb bevételek3.
Pénzügyi műveletek bevételei4.
Rendkívüli bevételekC.
Összes bevétel


60
D.
Közhasznú tevékenység költségei


4
1.
Anyagjellegű ráfordítások


1
2.
Személyi jellegű ráfordítások3.
Értékcsökkenési leírás4.
Egyéb ráfordítások5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai


3
6.
Rendkívüli ráfordításokE.
Vállalkozási tevékenység költségei1.
Anyagjellegű ráfordítások2.
Személyi jellegű ráfordítások3.
Értékcsökkenési leírás4.
Egyéb ráfordítások5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai6.
Rendkívüli ráfordítások7.
Aktivált saját teljesítmény értékeF.
Összes tevékenység költségei (D+E)


4
G.
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)


56
H.
Adófizetési kötelezettség


0
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)


0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)


56
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások1. Bérköltségeka. megbízási díjakb. tiszteletdíjak2. Személyi jellegű egyéb költségek3. Személyi jellegű költségek közterheiB. Nyújtott támogatások1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Kelt: Herceghalom, 2013. március 15.
………………………………..
Lékáné Szegedi Borbála
egyesületi elnök